SUNERGIA Privātuma Politika

Par mums

 

Pārzinis: SUNERGIA SIA, reģistrācijas Nr. 40203371157, juridiskā adrese Jelgava, Kalnciema ceļš 126A, LV – (turpmāk – SUNERGIA).

Šajā Privātuma Politikā jebkura vārda “Jūs”, “Jūsu” vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru www.sunergia.lv (turpmāk – interneta vietne) apmeklētāju. Tādi termini kā “mēs”, “mūsu” vai līdzīgi izteicieni nozīmē SUNERGIA.


Šī privātuma politika izskaidro kā SUNERGIA apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. SUNERGIA privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic SUNERGIA interneta vietnē un saistībā ar šīs interneta vietnes darbības nodrošināšanu. Uz pircējiem, kas iegādājas preces interneta vietnē attiecināmi arī papildus noteikumi, kas noteikti vispārējos darījuma noteikumos.

SUNERGIA, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 prasības un fizisko personas datu apstrādes likums.

 

Jūsu privātums 


Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu, kas ir fiziska persona.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām un kārtībai.

Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus par Jums mēs varam iegūt, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

Mēs regulāri sekojam līdzi datu aizsardzības un privātuma jautājumiem, tādēļ šī privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā brīdī. Šajā interneta vietnē tiks publicēta aktuālā privātuma politika. Jebkura privātuma politikas versija, kas publicēta interneta vietnē, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

 

1. Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

1.1.Pakalpojumu sniegšana (preču tirdzniecība)
  1.  
 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– e-pasta adrese

– tālruņa numurs

– uzņēmuma nosaukums (ja norādāt)

– piegādātā vai interesējošā prece, preču grupa

– maksājuma informācija (piemēram, norēķinu konta numurs, norēķinu kartes dati)

– IP adrese

– pamatinformācija par trešajām personām, kuras saņem preci

– klienta, tā pasūtījuma un/vai rēķina numurs

Preces pārdošanai, piegādes dokumentācijas sagatavošanai un piegādes nodrošināšanai, preces piegādei un dokumentācijas sagatavošanai, kā arī rēķinu izrakstīšanai un nosūtīšanai var tikt izmantoti dažādi tiesiskie pamati:

Vispārējie darījuma noteikumi un līgums starp Jums un SUNERGIA par preču pirkumu un interneta vietnes izmantošanu.

Lai pēc Jūsu uzaicinājuma vai intereses noslēgtu līgumu par preču pirkumu (t.sk., sagatavojot un nosūtot piedāvājumu).

Mūsu leģitīmā interese pārdot preces, sniedzot informāciju un nodrošinot preču pārdošanas servisu.

Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (t.sk., grāmatvedības kārtošana un norēķinu fiksēšana, preču atbilstības nosacījumu nodrošināšana).

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– e-pasta adrese

– uzņēmuma nosaukums (ja norādāt)

Pēc pirkuma servisa nodrošināšanai – Vispārējie darījuma noteikumi un līgums starp Jums un SUNERGIA par preču pirkumu, kā arī mūsu leģitīmā interese uzlabot apkalpošanu un veicināt preču pārdošanu.

 

1.2. Reģistrēšanās un atkārtota pircēja informācija

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– e-pasta adrese

– tālruņa numurs

– uzņēmuma nosaukums (ja norādāt)

– norādītā informācija saistībā ar preču pirkumu (piemēram, piegādes adrese, norēķinu informācija, preču grupas)

Līgums starp Jums un SUNERGIA par preču pirkumu un interneta vietnes izmantošanu (vispārējie darījuma noteikumi) – līguma izpilde, līguma noslēgšana pēc klienta iniciatīvas.

 

1.3. Pret mums vērstu prettiesīgu darbību izmeklēšana un novēršana


Lai konstatētu un novērstu prettiesīgas darbības pret SUNERGIA (piemēram, izmeklētu un novērstu pārkāpumus, aizsargātu un uzlabotu mūsu IT sistēmas, novērstu uzbrukumus un ielaušanos vai nesankcionētu interneta vietnes rediģēšanu vai piekļuves traucēšanu interneta vietnei, novērstu mēstuļu sūtīšanu, pikšķerēšanu vai citas neatļautas darbības), varam vākt un apstrādāt mums pieejamos datus, t.sk., nododot tos tiesībaizsardzības iestādēm vai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām.


Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

– Lietotāja ģenerētie dati, apmeklējumu vēsture, ar lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi, laika zona, operētājsistēma un platforma, IP un MAC adreses, pārlūkprogrammas iestatījumi, cita informācija par interneta vietnes un SUNERGIA digitālo pakalpojumu izmantošanu, cita identificējošā informācija

Mūsu leģitīmā interese novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanas traucēšanu, vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu.

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.

 

1.4. Tiešais mārketings, reklāma un informatīvie materiāli


Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs informējam Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu un mūsu sadarbības partneru pakalpojumiem, akcijām, un piedāvājumiem. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu jaunumus, Jums tas jānorāda mūsu interneta vietnē vai piesakoties citā piedāvātajā veidā.

Saņemot Jūsu piekrišanu, veiksim komunikācijas un piedāvājumu personalizēšanu un datu profilēšanu, tajā skaitā ņemot vērā interesējošās preču grupas.


Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– uzņēmuma nosaukums (ja norādāt)

– Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs)

– Interesējošie preču veidi

Personalizētas komunikācijas nosūtīšanai – Jūsu piekrišana.

 

1.5. Jūsu sniegtie dati, kad notiek saziņa ar mums


Kad sazinieties ar mums vai mums nepieciešams Jūs informēt, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, apstrādātu Jūsu iesniegumu vai piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos aktos sazinātos ar Jums, varam Jūs identificēt un sazināties ar Jums izmantojot mums pieejamo kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi), lūgt papildus identificējošu informāciju, ja tas nepieciešams adekvāta privātuma aizsardzībai vai mūsu pienākuma izpildei, kā arī informētu mūsu sadarbības partnerus, lai varētu labāk reaģēt uz Jūsu vēlmēm vai uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus.


Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Cita identificējošā informācija

– Kontaktinformācija (adrese, e-pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs)

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.

Mūsu leģitīmā interese.

 

2. No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus, cik tie ir pareizi?


Personas datus mēs iegūstam no Jums. Mēs apkopojam informāciju, ko saņemam, kad Jūs apmeklējat un lietojot interneta vietni, sniedzot mums datus (tajā skaitā datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms mūsu pakalpojuma saņemšanas (preču iegādes) vai aizpildot informācijas laukus interneta vietnē), kā arī datus, ko Jūs sniedzat sazinoties ar mums. Mēs varam saņemt datus no pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina interneta vietnes darbību, t.sk., tās darbības statistikas pakalpojumus, pretuzbrukumu, drošības un ielaušanās aizsardzības pakalpojumus.

Ja ir mainījušies Jūsu dati, ko esat mums sniedzis (piemēram, kontaktinformācija jaunumu saņemšanai), Jums nekavējoties par to mūs jāinformē, labojot nepareizos vai neprecīzos datus.


3. Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

3.1.Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri
  1.  
 

Lai pildītu savas saistības pret Jums, nodrošinātu interneta vietnes darbību un SUNERGIA darbību (t.sk., klientu pakalpošanu, preču pārdošanu un rēķinu izrakstīšanu), mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, ar interneta vietnes uzturēšanu un darbību saistītos pakalpojumus, vai lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu, lai nodrošinātu preču pirkuma norisi un preču piegādi, piemēram, maksājumu pakalpojumu nodrošinātājam, preču piegādes vai apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam. Tāpat SUNERGIA darbības nodrošinātāji (IT uzturēšanas un datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējs, grāmatvedības ārpakalpojumu nodrošinātājs) atsevišķos gadījumos var tikt uzskatīti par Jūsu personas datu apstrādātājiem.


Galvenokārt Jūsu dati var tikt apstrādāti pie mūsu sadarbības partnera (apstrādātāja), kas nodrošina klientu attiecību vadības rīku un uzņēmuma iekšējo datu plūsmu – Scoro Software OU. Tomēr sadarbības partnerus varam mainīt, tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai par SUNERGIA veikto datu apstrādi.


Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina interneta vietnes darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību interneta vietnē.

Ja interneta vietnē izmantosiet kādu informācijas apmaiņas iespēju vai rīku, Jūsu dati var tikt nodoti attiecīgajam sadarbības partnerim, kurš saistīts ar Jūsu izvēlēto informācijas apmaiņas vai nodošanas iespēju, kā arī ziņojumu nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem.


Personas dati var tik izpausti (nodoti) citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, aktīvu pārdošanu, komercdarbības nodošanu citam komersantam u. tml. Šādos gadījumos netiek atsevišķi pārdota (nodota) klientu datu bāze, ja tas nav saistīts ar visa uzņēmuma pāreju.


Mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai pārbaudītu visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem. Mēs Jūsu personas datus nododam trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

    1.  
3.2. Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes
 

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma (piemēram, uzraudzības iestādei, kas atbildīga par personas datu aizsardzību). Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu likumīgās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot prasības, pretenzijas un iesniegumus.

Sīkdatnes (Cookies)

 

4.1. Sīkdatņu lietošana 
 

Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Aicinām iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas principiem.

Sīkdatņu izmantošanas laikā var tikt apstrādāti personas dati. Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat šeit aprakstītajam sīkdatņu izmantošanas veidam (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā – ja izvēlēsieties atspējot noteikti nepieciešamās sīkdatnes, interneta vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

  1.  
4.2.Informācija par sīkdatnēm
 

Šī interneta vietne ir atvērta caur kādu no pārlūkprogrammām, piemēram, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu.

Sīkdatnes ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu interneta vietni, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību interneta vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

  1.  
4.3.Sīkdatņu veidi un to mērķi
 

Pastāv vairāku veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

Sesijas sīkdatnes ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu interneta vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj jums ātri un ērti izmantot vienas interneta vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā interneta vietnē.

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu ierīcē (gala iekārtā) uzglabājas konkrētu laiku pēc interneta pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs kādu interneta vietni, kas šīs sīkdatnes izmanto.

Pirmās puses sīkdatnes (“first party cookie”) ir sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē interneta vietnes uzturētājs, šajā gadījumā mēs. Trešās puses sīkdatnes (“third party cookie”) uztur citi domēni, kas nepieder mums. Trešās puses sīkdatnes, kas var tikt saglabātas Jūsu ierīcē (datorā, telefonā vai planšetdatorā), kad Jūs pārlūkojat mūsu interneta vietni.

  1.  
4.4.Sīkdatņu kategorijas atbilstoši to funkcijai
 

Iepriekš minētajos sīkdatņu veidos atšķir šādas sīkdatņu kategorijas:


Obligāti nepieciešamās (īstermiņa, pirmās puses): Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai jūs varētu pārlūkot dažādas interneta vietnes un izmantot to funkcionalitāti. Tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu vietnes pamatfunkcijas, tas ir, ievietotu preces iepirkumu grozā, nodrošinātu pirkšanas procesu un parādīto konkrēto lapas versiju. Bez šīm sīkdatnēm nevarēsiet saņemt nepieciešamos pakalpojumus un interneta vietnes pilnvērtīga darbība nebūs iespējama.


Veiktspējas sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto interneta vietnes, piemēram, kuras vietnes tie apmeklē visbiežāk. Informācija, kas tiek apkopota, izmantojot sīkdatnes, lielākoties ir apkopojoša, tāpēc tieša identifikācija ir gandrīz neiespējama. Informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu labāku tīmekļa vietnes darbību. Dažkārt šāda veida sīkdatnes var tikt sauktas par analītikas sīkdatnēm, jo palīdz uzkrāt vairāk informāciju – piemēram, kā apmeklētājs lieto interneta vietni un kādas saites izmanto. Sīkdatnes uzturētājs var to izmantot, lai veidotu jūsu interešu profilu un rādītu atbilstošas reklāmas citās vietnēs. Analītikas sīkdatnes lielākoties darbojas, identificējot jūsu pārlūkprogrammu un ierīci.


Funkcionālās sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes ļauj konkrētai tīmekļa lapai atcerēties jūsu izvēli un piedāvāt jums labākas, modernākas funkcijas. Šīs sīkdatnes nav obligātas, taču ļauj interneta vietnei nodrošināt uzlabotas funkcijas un pilnveidot lietotāju pieredzi – ļauj interneta vietnēm saglabāt informāciju, ko esat ievadījis kā tīmekļa lapu lietotājs (piemēram, lietotāja ID, valodas izvēle, lietotāja atrašanās vieta, personas datu drošības iestatījumi). Šo sīkdatņu mērķis ir piedāvāt visiem lietotājiem uzlabotas, personalizētas funkcijas. Arī funkcionālās sīkdatnes izmanto, lai ļautu izmantot dažas vēlamās funkcijas, piemēram, video atskaņošanu. Šīs sīkdatnes nevar izsekot jūsu pārlūkošanas darbības citās tīmekļa vietnēs.


Reklāmas sīkdatnes (ilgtermiņa, pirmās puses un trešo pušu): Šīs sīkdatnes izmanto kā reklāmas avotu, kas satur jums svarīgu informāciju un atbilst jūsu interesēm. Tāpat tās izmanto, lai ierobežotu to reklāmu skaitu, ko redzat, un kā papildu rīku reklāmas kampaņu efektivitātes mērīšanai. Tās parasti izvieto reklāmas sistēmas ar tīkla operatora atļauju.

  1.  
4.5.Interneta vietnē lietoto sīkdatņu saraksts
 

Mūsu tīmekļa vietnē izmantoto sīkdatņu izmantošanas (derīguma) termiņi norādīti kā maksimālie un Jūs paši sīkdatnes varat dzēst arī ātrāk.

Sīkdatnes nosaukums

Veids

Pakalpojumu sniedzējs

Nolūks

Termiņš

Papildus informācija

/ vai tiek ielādēta pie 

_ga

Analītikas

HTTP

Google Tag Manager

Reģistrē unikālu identifikatoru, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

1 gads

 

_gat

Analītikas

HTTP

Google Tag Manager

Izmanto Google Analytics, lai uzlabotu pieprasījumu skaitu

1 diena

 

_gid

Analītikas

HTTP

Google Tag Manager

Reģistrē unikālu identifikatoru, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

1 diena

 

_hjid

_hjid [x2]

Analītikas

HTTP

Google Tag Manager

Iestata unikālu sesijas identifikatoru. Tas ļauj vietnei iegūt datus par apmeklētāju uzvedību statistikas vajadzībām.

1 gads

 

collect

Analītikas

Pixel

Google

Tiek izmantots, lai nosūtītu datus Google Analytics par apmeklētāja ierīci un rīcību. Ļauj sasniegt apmeklētāju uz dažādām ierīcēm un mārketinga kanāliem.

Konkrētā pieslēguma sesija

 

Facebook pixel

Reklāmas Pixel

Facebook 

Tiek izmantots, lai rādītu reklāmu balstoties uz cilvēku uzvedību un interesēm interneta vidē. 

180 dienas

 

Google ads

Reklāmas Pixel

Google

Tiek izmantots, lai rādītu reklāmu balstoties uz cilvēku uzvedību un interesēm interneta vidē.

540 dienas

 

 

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?


4.3 Lai saglabātu personiskos iestatījumus

Šīs sīkdatnes ļauj mūsu vietnei atcerēties informāciju, kas ietekmē interneta vietnes izskatu vai uzvedību. Šīs sīkdatnes var arī palīdzēt jums mainīt teksta izmēru, burtveidolu un citus tīmekļa vietņu elementus, kurus var personalizēt. Sīkdatnes arī palīdz izmantot interneta vietni, nodrošinot ērtu preču piedāvājuma pārlūkošanu, pasūtījuma noformēšanu un norēķinu veikšanu par pasūtīto preci.


4.4. Aizsardzības nodrošināšanai

Sīkdatnes izmantojam, lai autentificētu lietotājus, novērstu krāpniecisku piekļuves datu izmantošanu un aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves.

 

4.5. Statistikas reģistrēšanai, apmeklētāju plūsmas mērījumiem un tīkla drošībai

Ikreiz, kad apmeklējat mūsu interneta vietni, analītiskā programmatūra anonīmi saglabā sīkdatnes. Tās palīdz uzzināt, cik daudz lietotāju apmeklē mūsu vietni atkārtoti. Šādi labāk saprotam mūsu apmeklētāju uzvedību interneta vietnē, kā arī to, kam viņi dod priekšroku un kas viņus interesē. Šī informācija nav nekādā veidā saistīta ar citu informāciju. Tā, piemēram, zinām, ka attiecīgo sadaļu mēnesī atkārtoti apmeklē vairāki cilvēki. Taču mēs nezinām, kas viņi ir.

     Mūsu ierakstītos datus var izmantot arī, lai aizsargātu mūsu tīklu un novērstu uzbrukumus.

 

4.6. Reklāmas nolūkos 

Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai palielinātu reklāmu pievilcību jums kā lietotājam un piedāvātu reklāmdevējiem labākus reklāmas nosacījumus. Sīkdatnes parasti izmanto, lai atlasītu reklāmas, pamatojoties uz to, kas attiecas uz lietotājiem (atkārtotais mārketings), lai uzlabotu kampaņu rezultativitātes pārskatus un lai lietotājiem nerādītu jau redzētas reklāmas. Mēs izmantojam atkārtotā mārketinga datus tikai apmeklētāju segmentācijai, lai palīdzētu nodrošināt atbilstošu reklāmas saturu. Segmenti tiek veidoti, pamatojoties uz dažiem vispārīgiem apmeklētāju uzvedības modeļiem un to apmeklēto lapu saturu.

 Ja mums ir Jūsu piekrišana personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanai, varam sasaistīt šīs šim nolūkam paredzētās sīkdatnes ar citiem jūsu personas datiem un, izmantojot automatizētu apstrādi, izveidot individuālus profilus, ko vēlāk izmanto personalizētas reklāmas mērķiem.

 

4.7. Kā pielāgot sīkdatņu izmantošanu
 

Lielākajā daļā gadījumu nav noteikta veida, kā atslēgt sīkdatnes bez pilnas vai daļējas interneta vietnes funkcionalitātes ierobežošanas. Ja neesat pārliecināts, vai sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pilnībā izmantotu sniegtos pakalpojumus, iesakām to iestatījumus saglabāt. 

Sīkdatņu pielāgošana un atslēgšana iespējama izmantojot interneta vietnē paredzēto rīku, kad pirmo reizi atverat šo interneta vietni.

Sīkdatnes varat savā pārlūkprogrammā izdzēst – parasti šī iespēja ir pieejama “Apmeklēto vietņu vēsturē”. 


Pārlūkprogrammas arī ļauj bloķēt sīkdatnes datorā, piemēram, izmantojot funkciju “Aizsardzības no izsekošanas iespējošana”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā gadījumā mūsu interneta vietnes funkcionalitāte var tik ierobežota. Lai iegūtu informāciju par to, kā pārlūkprogrammā iestatīt sīkdatnes, apmeklējiet attiecīgas pārlūkprogrammas tīmekļa vietni.

Papildus tam  noderīga informācija par to sīkdatnēm, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, kā arī iespēja izslēgt dažādu analītikas sīkdatņu izmantošanu pie trešajām pusēm, ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.youronlinechoices.com/.


5. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)

 

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā. 

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.


Atsevišķos gadījumos mūsu piesaistītie apstrādātāji var atrasties ārpus ES/EEZ, tomēr, šādos gadījumos arvien pievēršam uzmanību, lai apstrādātāji būtu uzticami, kā arī tiktu izpildītas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par priekšnoteikumiem un aizsardzības pasākumiem šādai datu nodošanai (piemēram, slēdzot standarta datu aizsardzības klauzulas).


6. Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?


Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus (t.sk., preču piegāde, garantijas vai preču atbilstības saistību nodrošināšana), vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses. 

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Mēs paturam tiesībās ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālāka pakalpojuma nodrošināšanai.

Jūs esat atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).

 

7. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?


Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

 

8. Kādas ir Jūsu tiesības?


Datu subjektam ir vispārējas tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula, Fizisko personu datu apstrādes likums un citi piemērojamie tiesību akti, tajā skaitā:

 

8.1. Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.


8.2. Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot vai papildināt.

 

8.3. Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.


8.4. Iebildums pret datu apstrādi adresētās informācijas piegādes nolūkos

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga, adresētās informācijas piegādes nolūkos.

 

8.5. Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pamatoti iemesli turpināt apstrādāt Jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

 

8.6. Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums liek datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.


8.7. Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus un iegādāties preces. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

 

8.8. Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

 

9. Kāds likums regulē interneta vietnes darbību?

Interneta vietnes darbību, kā arī visas attiecības starp Jums un SUNERGIA regulē Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

 

10. Kas regulē datu apstrādi citās mājaslapās uz kurām ir saites?

SUNERGIA interneta vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm (mājaslapām), kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SUNERGIA atbildību neuzņemas.

 

11. Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar SUNERGIA.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.

 

11.1 Pārziņa kontaktinformācija

Lai sazinātos ar mums, varat rakstīt uz info@sunergia.lv vai:

SIA SUNERGIA, Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, LV – 3002, tālr.: +371 26392791

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

 

Madara Pavāre, SUNERGIA SIA mārketinga vadītāja

Kalnciema ceļš 126A

Jelgava, Latvija, LV – 3002

Telefons: +37126392791

E-pasts: madara@sunergia.lv  8